آخرین اخبار
کشور، سیاسی و بین المللی

نمايشگاه اقتصادي مقاومتي عاشوراييان در شهرستان سامان افتتاح شد + تصاوير فرمانده ناحيه مقاومت بسيج شهرستان سامان از افتتاح نمايشگاه اقتصادي مقاومتي عاشوراييان در اين شهرستان خبر داد و ابراز کرد: اين نمايشگاه با هدف نمايش گذاشتن دفاع امروزي در برابر دشمنان است.

نمايشگاه اقتصادي مقاومتي عاشوراييان در شهرستان سامان افتتاح شد + تصاوير فرمانده ناحيه مقاومت بسيج شهرستان سامان از افتتاح نمايشگاه اقتصادي مقاومتي عاشوراييان در اين شهرستان خبر داد و ابراز کرد: اين نمايشگاه با هدف نمايش گذاشتن دفاع امروزي در برابر دشمنان است.

در روز بازگشايي مدارس/

7 هزار دانش آموز ساماني سال تحصيلي جديد را آغاز کردند رئيس آموزش و پرورش شهرستان سامان از تحصيل 7 هزار دانش آموز ساماني در سال جديد خبر داد.
اخبار استانی
فرهنگ و هنر
اقتصادی