درخشش دانش آموزان و فرهنگيان شهرستان سامان در هفدهمين دوره مسابقات پرسش مهر رياست جمهور معاون پرورشي و تربيت بدني اداره اموزش و پرورش شهرستان سامان از معرفي برگزيدگان استاني هفدهمين دوره مسابقات پرسش مهر رياست جمهور خبر داد.

درخشش دانش آموزان و فرهنگيان شهرستان سامان در هفدهمين دوره مسابقات پرسش مهر رياست جمهور معاون پرورشي و تربيت بدني اداره اموزش و پرورش شهرستان سامان از معرفي برگزيدگان استاني هفدهمين دوره مسابقات پرسش مهر رياست جمهور خبر داد.

در شهرستان سامان/

طرح فرهنگي نوروز گاه در روستا هاي هدف گردشگري و پل تاريخي زمانخان برگزار مي شود فرماندار شهرستان سامان از اجراي طرح فرهنگي نوروزگاه در روستاي هاي هدف گردشگري و پل تاريخي زمانخان خبر داد و گفت: پايه اساسي طرح نوروزگاه فرهنگي است و در راستاي تقويت وحدت و انسجام ملي است.
اخبار شهرستان سامان
اخبار ورزشی
اقتصادی