آخرین اخبار

آداب و روسوم نوروز در شهرستان سامان

شنبه گردش، رسمي ديرينه براي دوستي با طبيعت و روز گشت و گذار در طبعيت "شنبه گردش" رسمي ديرينه نه تنها مردم شهرستان سامان بلکه در اکثر نقاط استان چهار محال و بختياري است که خانواده ها با ورود به طبيعت بکر دوستي خود را با طبيعت تداوم مي بخشند.

آداب و روسوم نوروز در شهرستان سامان

شنبه گردش، رسمي ديرينه براي دوستي با طبيعت و روز گشت و گذار در طبعيت "شنبه گردش" رسمي ديرينه نه تنها مردم شهرستان سامان بلکه در اکثر نقاط استان چهار محال و بختياري است که خانواده ها با ورود به طبيعت بکر دوستي خود را با طبيعت تداوم مي بخشند.

امام جمعه موقت شهر سامان

کليد هاي تحقق شعار اقتصاد مقاومتي اجراي فرامين رهبري است امام جمعه موقت شهر سامان اينکه دشمن با ضربه زدن بر اقتصاد سعي بر اين دارد که تمرکز بر توليد و اشتغال را در انقلاب اسلامي از بين ببرد، ابراز کرد: کليد هاي تحقق شعار اقتصاد مقاومتي اجراي فرامين رهبري است.
اخبار شهرستان سامان
اخبار ورزشی
اقتصادی