از شهرستان سامان/

210دانش اموز دختر ساماني به مناطق عملياتي جنوب اعزام شدند 210دانش آموز دختر ساماني براي تجديد پيمان با آرمانهاي شهداي هشت سال دفاع مقدس عازم مناطق عملياتي جنوب غرب کشور شدند.

از شهرستان سامان/

210دانش اموز دختر ساماني به مناطق عملياتي جنوب اعزام شدند 210دانش آموز دختر ساماني براي تجديد پيمان با آرمانهاي شهداي هشت سال دفاع مقدس عازم مناطق عملياتي جنوب غرب کشور شدند.

غرب گرائي و اشرافي گري و افراطي گري از آفات انقلاب اسلامي است مدير مسئول روزنامه جوان و عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي گفت: غرب گرايي، اشرافي گري و افراطي گري، از مهمترين آفت هاي پيش روي انقلاب اسلامي در ايران است که متاسفانه شاهد رشد آنان در سطوح مديريتي جامعه هستيم .
اخبار شهرستان سامان
اخبار ورزشی
اقتصادی