امام جمعه موقت سامان/

حضرت معصومه (س) الگوي براي تمامي اقشار جامعه در زمينه ولايت مداري است امام جمعه موقت سامان گفت:حضرت معصومه (س) در راستاي ولايت مداري الگويي براي تمامي اقشار جامعه است.

امام جمعه موقت سامان/

حضرت معصومه (س) الگوي براي تمامي اقشار جامعه در زمينه ولايت مداري است امام جمعه موقت سامان گفت:حضرت معصومه (س) در راستاي ولايت مداري الگويي براي تمامي اقشار جامعه است.

کاهش آسيب هاي اجتماعي در جامعه با غني سازي اوقات فراغت دانش آموزان در راستاي غني سازي اوقات فراغت بايد تعامل و همکاري بين دستگاهي در شهرستان وجود داشته باشد چرا که غني سازي اوقات فراغت دانش آموزان نقش موثري در کاهش آسيب ها در جامعه دارد
اخبار استانی
فرهنگ و هنر
اقتصادی