آخرین اخبار

از دهستان هوره

60 نفر در دوره هاي پروش شتر مرغ و کشت زعفران شرکت کردند مسئول بسيج سازندگي ناحيه مقاومت بسيج شهرستان سامان از برگزاري آموزش فني و حرفه اي در عرصه هاي اقتصاد مقاومتي در بخش زاينده رود با شرکت 60 نفر خبر داد .

از دهستان هوره

60 نفر در دوره هاي پروش شتر مرغ و کشت زعفران شرکت کردند مسئول بسيج سازندگي ناحيه مقاومت بسيج شهرستان سامان از برگزاري آموزش فني و حرفه اي در عرصه هاي اقتصاد مقاومتي در بخش زاينده رود با شرکت 60 نفر خبر داد .

109 نفر از دانش آموزان پسر شهرستان سامان در مسابقات دو ميداني مدارس شرکت کردند کارشناس تربيت بدني و سلامت اداره کل آموزش و پرورش شهرستان سامان از برگزاري مسابقات دو و ميداني مدارس شهرستان سامان با حضور 109 نفر از دانش آموزان پسر خبر داد
اخبار شهرستان سامان
اخبار ورزشی
اقتصادی